JÁTÉKRA FEL!

KEDVES VENDÉGÜNK!

Kérem engedjék meg, hogy felhívjam figyelmüket játékunkra, ahol a nyeremény egy Renault Captur típusú személygépkocsi!

A játékban való részvételhez nem kell mást tenniük, csak a hotel weboldalán található “Ajándékutalványok”-ból vásárolniuk kell egy minimum 10.000.-Ft értékű értékutalványt vagy választaniuk bármely utalványunk közül!

A vásárlók bankkártyával fizethetik ki a kiválasztott utalványt, a bizonylatot amit akkor megkapnak mi is másolatban megkapjuk.
Amikor összesen 5000 db utalvány megvásárlásra került, akkor aznap közjegyző jelenlétében kisorsoljuk ezt a gyönyörű személygépkocsit!

A játékról bővebben játékszabályzatunkból olvashatnak, melyet alább találhatnak.

Ha kérdésük lenne a játékkal kapcsolatban,kérem keressenek bátran elérhetőségeink egyikén!

JÁTÉKRA FEL, HISZEN FORTUNA KEGYE RÁNK IS MOSOLYOGHAT!

>> Ajándékutalványok <<

A HOTEL UNICORNIS*** NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA

1. AZ AKCIÓ SZERVEZŐJE

A nyereményjáték szervezője a Székely Sas Kft. (székhely: 1135 Budapest, Tátra út 5/A.), a továbbiakban: „Szervező”)

2. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK

A nyereményjátékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személy, kivéve:
– a Szervező dolgozói és ezen személyek Ptk. 685.§.b. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói és a
– azon cégek és személyek valamint kapcsolt vállalataik, melyek kereskedelmi egységei a Játékban részt vesznek, ill. melyek kereskedelmi egységeiben a Játékban résztvevő szolgáltatások kaphatóak
A résztvevők az utalványok vásárlásával automatikusan elfogadják a jelen játékszabályt.

3. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA

A nyereményjáték 2017. május 24-én 00.00 órakor kezdődik és mindaddig tart, míg 5000 db utalvány eladásra nem kerül. Az akció ideje előtt és után érkezett utalvány vásárlások érvénytelenek.

4. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉKEK

A nyereményjátékban bármely ajándékutalvány, értékutalvány vásárlásával részt lehet venni.
Bankkártyás fizetéskor kapott fizetési elismervény meglétével és annak bemutatásával részvételre jogosult a Játékos a Játékban. Amennyiben a fizetési elismervény nem azonosítható a megfelelő mértékben, a Játékos a Játékból kizárásra kerül.

5. A NYEREMÉNYJÁTÉK MENETE

A nyereményjátékban azok a vásárlók vesznek részt, akik a fent megadott promóciós időszakban, bármely utalványból vagy minimum 10.000.-Ft értékű értékutalványból vásárolnak és a befizetési elismervénnyel rendelkeznek, melyet a bankkártyás fizetés után kapnak meg. A megrendeléseket valamint rendelésekről szóló bankkártyás befizetési elismervényeket a hotel is automatikusan megkap, a vásárlás pillanatában.

6. NYEREMÉNY:

A szervező a nyereményjátékban 5000 db utalvány eladása után, közjegyző jelenlétében kisorsol egy 5millió forint értékű
Renault Captur típusú gépjárművet.

7. SORSOLÁS

A Szervező a játék időtartama alatt a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő beérkezett befizetési elismervények közül a Sorsolási Bizottság jelenlétében 6. pontban megjelölt nyereményt sorsol ki.

A sorsolás a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével történik.
A Sorsolási Bizottság biztosítja a sorsolás játékszabályzatnak megfelelő lebonyolítását, illetve a jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás menetét, így különösen a sorsolás időpontját, a nyeremény fajtáját, a kisorsolt nyereményt, a nyertes Pályázatot, illetőleg a tartaléknyertes Pályázatokat.
Kiskorú nyertes esetén a nyereményt annak hivatalos képviselője jogosult átvenni.
A sorsolások helyszíne: 3300 Eger, Dr. Hibay Károly utca 2. Hotel Unicornis***

8. TARTALÉKNYERTESEK

A Szervező 7. pontban meghatározott sorsoláson 3 db tartaléknyertes Pályázatot sorsol ki.

A tartaléknyertesek, a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, abban az esetben, ha a nyertes vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertes:
nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek, s így kizárásra kerül,
vagy ha a nyereményről szóló értesítőben megadott határidőig nem érkezik be a befizetési elismervény.

9. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

A Szervező vállalja, hogy a nyertesek nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen alkalmazandó személyi jövedelemadót. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

10.1. A nyertest a Szervező a sorsolást követő 3 munkanapon belül, telefonon értesíti.
10.2. A résztvevők a nyereményjátékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező és megbízottjai díjmentesen és jogszerűen felhasználják a résztvevők telefonszámát, e-mail címét a Szervező marketingtevékenysége céljára, és a résztvevőt telefonon vagy vagy e-mailban közvetlen kereskedelmi ajánlattal megkeressék. A Szervező harmadik személynek a személyes adatokat nem adja át.
Amennyiben a Játékos a Nyereményjáték végeztével adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, a Játékosnak bármikor, indoklás nélkül, ingyenesen joga van hozzájárulása visszavonására, valamint a közvetlen megkeresés módszerével történő reklámküldés megtiltására. Ezen jogának eleget tehet a Szervező esetében az 3300 Eger, Dr. Hibay Károly utca 2. és az ertekesites@hotelunicornis.hu címeken.
10.3. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményt nyilvános program keretében adja át, továbbá publikálja vagy ismertesse a nyertes nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiumokban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban.
10.4. Szervező felhívja a résztvevők figyelmét, hogy időnként előfordulhat, hogy az internetszolgáltató miatt, illetve az internetszolgáltató hibáján kívülálló okból az e-mail szolgáltatás nem használható.
10.5. A Szervező kizárja felelősségét a promócióval kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.
10.6. A bármilyen módon hamisított vagy manipulált befizetést igazoló elismervények érvénytelenek, és nem vehetnek részt a játékban. A Játékban részt vevő, befizetési elismervények érvényességével valamint a Játék jelen pontjaiban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a befizetési elismervények tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét!
10.7. A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.
10.8. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.
10.9. A nyeremény készpénzre nem váltható.

Székely Sas Kft.
Hotel Unicornis***
Szervező